Paragrafen

Subsidies

Subsidies

Herziening subsidiebeleid

Bij de vaststelling van de Begroting 2020 is besloten tot een bezuinigingstaakstelling van € 250.000 op subsidies die per 2021 moet worden ingevuld. Bij de Begroting 2021 is voorgesteld om de taakstelling incidenteel in te vullen waarbij de structurele invulling met ingang van 2022 is verwerkt bij de invulling van de brede bezuinigingstaakstelling. De structurele invulling is verwerkt in de paragraaf Subsidies. Een nadere toelichting op de posten is opgenomen op de betreffende programma's.

Deze pagina is gebouwd op 02/28/2023 14:57:40 met de export van 02/16/2023 09:39:51