Home

Meerjarenperspectief

Het actuele financiële beeld voor de komende jaren laat zien dat de gemeentelijke financiën in balans zijn. Globaal budgettair evenwicht over de jaarschijven heen, en het weerstandsvermogen op voldoende met een ratio van 1,17. Dit biedt ruimte voor het bescheiden en gericht voortzetten van investeringen in 7 speerpunten.

Weerstandsvermogen

Jaarstukken
2020

Begroting 2021

Begroting 2022

na 1e Burap

Totaal weersstandscapaciteit

17,5

13,4

12,8

Totaal risico's

11,3

11,3

11,0

Ratio van het weerstandsvermogen

1,54

1,18

1,17

Deze pagina is gebouwd op 02/28/2023 14:57:40 met de export van 02/16/2023 09:39:51